Dinefwr Craft Centre

At the Old Market, Llandovery

Dinefwr Craft Centre lies in the heart of an old market town standing where mountains and valleys meet. Here, where the old market hall used to bustle with life, there is now a new vibrancy. Where the drovers used to rest on their marathon journeys, there is now a new reason to stop.

Here you can find oak furniture, build by traditional methods ... light and remarkable papier-maché dishes ... intricate lovespoons ... ramarkable raku ... at prices ranging from one pound to hundreds.


Yn yr Hen Farchnad, Llanymddyfri

Mae Canolfan Grefft Dinefwr yn sefyll yng nghesail y Mynydd Du a'r Bannau, yng nghanol dre Llanymddyfri. Yma, yn yr hen Farchnad, mae bywyd newydd; ble byddai'r porthmyn yn oedi ar eu taith, mae rhesym arall dros aros.

Yma mae'r gorau o dan un to, o gelficen derw newydd sy'n dangos traddodiad canrifoedd, i lestri papier-maché ... o nwyddau sy'n costio punt i ddarnau sy'n costio cannoedd.

For information phone +44 (0)1550 721452 Am wybodaeth ffoniwch

Return to West Wales Web Home Page